Разединители за вътрешен монтаж

Разединителите за вътрешен монтаж, произвеждани от НИКДИМ, могат да бъдат оборудвани с порцеланови или епоксидни изолатори.

Могат да бъдат поръчани и с ръчно задвижване с допълнителни контакти и сигнализация. Нашите разединители са тествани 100% преди доставка.