НИКДИМ успешно усвои предпазители за фотоволатични системи по Евро проект.

На 08.06.2023г. НИКДИМ ООД приключи изпълнението на Проект: “Усвояване на предпазители за фотовoлтаични системи тип  PV, клас gPV “ по договор за финансиране No 12 иф 03-7 от 08.12.2021г. с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Фирмата разработи успешно и изпита в незавиисимата акредитирана лаборатория ЦИЕС Стара Загора опитни образци на предпазители за използване в соларни системи клас gPV по международния стандарт IEC 60269-6.

Разработените предпазители вече са част от портофлиото на фирмата и са в новия каталог на НИКДИМ ООД, както и се предлагат на българския и международен пазари.

Това доведе и до инвестиране в нов цех за производство на предпазители за соларни системи, като например клас gS и gR за защита на полупроводници в соларни систем

За допълнителна техническа информация или запитване, моля да се обърнете към нашия търговски екип на info@nikdim.bg.