Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 298 400 лв., от които 149 200 лв. европейско финансиране. Безвъзмездната помощ е 50%.

Срокът на изпълнение на проекта е 10 месеца, от 16.09.2022 до 16.07.2023.

Целта на проекта е: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.