Certificates

High quality electrical equipment

Всички продукти за средно напрежение, произведени от НИКДИМ са преминали типови изпитания в  международно акредитираната лаборатория IKMET Craiova, Romania.
Всички продукти за ниско напрежение на НИКДИМ са преминали изпитания в  международно акредитиранCENTER FOR TESTING AND EUROPEAN CERTIFICATION в Стара Загора, България .
Компанията е придобила ISO 9001:2015 за качествен контрол, ISO 14001:2015 за защита на околната среда и ISO 45001:2018 за здраве и безопасност на работните места. Всички актуални сертификати могат да бъдат изтеглени от HERE.
Current factory policies can be downloaded here: 
Integrated management policy .
Policy for the implementation of the GDPR regulation.