Blog

High quality electrical equipment

NIKDIM with new Product Catalogue

НИКДИМ с нов каталог за 2023г., който можете да изтеглите от Продуктов Каталог. В него ще откриете всички наши изделия, както и новите ни продукти.

Read more »

Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Read more »