Блог

Висококачествена електроапаратура

Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Фирма НИКДИМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-6.002-0392-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Прочетете повече »