Високоволтови предпазители

Високоволтовите предпазители се използват за защита на трансформатори и друго електрическо оборудване.

НИКДИМ ООД произвежда широка гама от предпазители за различни пазари и приложения.

Предпазителите могат да бъдат с или без бутон и топлинна защита и с различна сила на бутона (60N, 80N, 120N и др.).

По поръчка можем да произведем предпазителите с различно контактно покритие и  размери. Всичките ни стандартни високоволтови предпазители  са тествани в акредитирани лаборатории.