Контакти

Фабрика и централа:

гр. Казанлък 6100
бул. “23ти Пехотен Шипченски Полк” N 116
Централа: 0431 / 65016
Факс: 0431 / 65028

info@nikdim.bg

Международен офис:

гр. София 1517
бул. “Ботевградско шосе” бл. 6
Тел/факс: 02 845 5594
export@nikdim.bg

 

Фирмени магазини НИКДИМ:

Магазин София:


1517 София
Бул. "Ботевградско шосе", бл. 6
Тел.Факс: +359 2 840 7024; Мобилен: +359 889 290 789

Магазин Шумен:


Гр. Шумен, Ул. "Марица" 1А
Тел.Факс: +359 54 830718; Мобилен: +359 888 504 522

Магазин Ловеч:


Гр. Ловеч
Ул. "Търговска" 113
Тел.Факс: +359 68 600635; Мобилен: +359 885 157 838

Магазин Търговище:


Гр. Търговище
Ул. "Славейков" 18
Тел.Факс: +359 601 62833; Мобилен: +359 885 156 727

 

Свържете се с нас: