Компания

"НИКДИМ" ООД е основана през 1991 г. Двете ѝ фабрики се намират в град Казанлък. Основната дейност на фирмата е проектиране, производство и търговия с електрическа апаратура за ниско и средно напрежение.

Основните продукти, произведени във фабриките на НИКДИМ са: високоволтови предпазители до 36kV (1A - 200A) и стойки за тях, трансформаторни предпазители, NH предпазители и основи (всички размери и номинални токове), винтови и цилиндрични предпазители за ниско напрежение, разединители (за открит и закрит монтаж), мощностни разединители (за открит и закрит монтаж), порцеланови изолатори за ниско и средно напрежение и специални продукти от електро-порцелан.

През последните няколко години бяха разработени много нови специализирани продукти, които включват: специални дизайнерски предпазители и нагреватели за железопътни и отоплителни фирми, порцеланови изолатори и специални предпазители за измерване на трансформатори, порцеланови втулки за електроцентрали и много други.